logo

Žiť bez strachuPoradenské centrum pre ženy ohrozené násilím a prežívajúce násilie a ich deti

Ak potrebujete pomoc vy, alebo niekto z Vášho okolia, volajte: +421 905 941 080

nasilie

Ak potrebujete pomoc vy, alebo niekto z Vášho okolia, volajte: +421 905 941 080

facebook stránka

 

„Niet väčšej moci nad iným človekom, ako prinútiť ho, aby sa podrobil trápeniu bez toho, aby sa mohol brániť.“

Bertrand Russell

Naše poradenské centrum na základe akreditácie poskytuje špecializované sociálne poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti a osoby zažívajúce domáce násilie.

Sme organizačnou zložkou Centra sociálnych služieb ANIMA.

Poskytujeme bezplatne:

 

Cieľom krízového strániaceho poradenstva je pomoc ženám a deťom, ktoré sa ocitli v krízovej situácii násilia prostredníctvom posilnenia na zvládanie situácie tým, že stojíme na strane ženy a detí.

 

Poskytovanie právnej služby a právnej pomoci vo všetkých oblastiach súvisiacich s potrebami klientky.

 

V poradenskom centre pracuje psychológ, ktorý pomáha klientkám a ich deťom zvládať prežitú traumu, budovať stratené sebavedomie, učiť klientky viesť samostatný život bez násilia.

 

Pravidelné stretávanie sa žien a detí, ktoré zažívali alebo zažívajú násilie s cieľom vzájomnej pomoci, podpory a posilnenia.

Súčasťou stretnutí je aj prísun informácií o probléme.

 

V prípade potreby zabezpečíme sprievod klientky na súdy, k lekárovi a iné pre ňu potrebné inštitúcie.

 

Poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, spisovaní a podávaní písomných podaní, pri písomnej komunikácii v úradnom styku.

 

Súčasťou Centra sociálnych služieb Anima je aj Zariadenie núdzového bývania s kapacitou 6 miest. Táto služba je poskytovaná za úhradu, je spoplatnená podľa cenníka a v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb a ubytovaní. V prípade potreby vieme sprostredkovať ubytovanie v inom -  podobnom zariadení.

 

Besedy so študentmi a žiakmi vysokých, stredných a základných škôl na tému domáce násilie, agresivita v rodine, možnosť ochrany. Stretnutia prebiehajú v školskom prostredí s využitím zážitkových, diskusných a iných techník.

Besedy na danú tému môžu byť určené  aj pre širšiu verejnosť.