Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

10.07.2019 - Čierny Balog

Volajte:
+421 905 941 080

Celkom (popri menovaných deťoch a dozore odborného pracovníka), boli tejto prázdninovej aktivity účastné ešte dve matky a vedúci zariadenia, ktorý zabezpečil prepravu, počas jazdy detí na železničke sa ostatní prechádzali panenskou prírodou. Na Čiernohronskej železničke sa previezlo päť maloletých detí. Jazda vláčikom v údolí Čierneho Hrona sa stala vyhľadávaným cieľom detí na celom Slovensku. Historickým vláčikom sme sa najskôr previezli jednou z najkrajších a najčistejších dolín Slovenska, celým Lesníckym skanzenom. Vláčik disponoval motorovými rušňami a súpravou otvorených výletných vozňov. Cesta vlakom začínala aj končila v Čiernom Balogu. Pred odchodom sa všetky deti posilnili desiatou, ktorú im nachystali maminy a smotanovým nanukom, ktorý zakúpilo OZ.