Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

14.07.2019 - Salaš Beniky

Volajte:
+421 905 941 080

Aktivita mala za úlohu zoznámiť deti s domácimi zvieratami, ich úžitkom pre človeka. Deti mali možnosť ochutnať aj pravý ovčí syr a domáci koláč. Aktivity sa zúčastnilo päť detí za doprovodu jedného odborného pracovníka.