Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

17.07.2019 - STREČNO

Volajte:
+421 905 941 080

Na dvoch autách sme sa vybrali na hrad Strečno a po nadýchaní sa históriou sa deti s maminami plavili na pltiach po Váhu.