Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Arch Caffe, Nilio Brewery - Výťažok z Benefičného punča 17.12.2020

Volajte:
+421 905 941 080

ARCH Caffe už tretí rok prispelo krásnou čiastkou na pomoc ženám ohrozeným násilím, zažívajúcim násilie a ich deťom. Z úprimného srdca im za ich šľachetný čin ďakujeme, obzvlášť v dobe, ktorá je pre "gastro" veľmi ťažká. 

Vyslovujeme úprimné, ľudské: "Ď A K U J E M E !"