Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Benefičný punč v "ARCH CAFFE" dňa 07.12.2023

Volajte:
+421 905 941 080

 "ARCH CAFFE"  každoročne organizuje benefíciu pre ženy a ich deti v krízových životných situáciách.

Za tento šľachetný čin im z úprimného srdca ďakujeme!

Klienti a kolektív "Pálkovho centra".