Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

DM drogerie markt - poďakovanie za poskytnutý dar

Volajte:
+421 905 941 080

Dňa 31. marca 2021 dievčatá z DM DROGERIE MARKT, Kamenné pole v Liptovskom Mikuláši, obdarovali ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie a ich deti. Za krásne darčeky im z úprimného srdca ďakujeme.