Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Komunitná nadácia Liptov - potravinová pomoc

Volajte:
+421 905 941 080

Dňa 22. októbra 2020 nám Komunitná nadácia Liptov poskytla potravinovú pomoc pre naše klientky  a ich deti. Túto pomoc si veľmi vážime a z úprimného srdca ďakujeme. Klienti a pracovníci CSS ANIMA.