Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

MIKULÁŠ

Volajte:
+421 905 941 080

Dňa 06.12.2018 sme v spolupráci so zariadením núdzového bývania pozvali k našim deťom Mikuláša. Deti prednášali, spievali, aby si sladkú odmenu zaslúžili a na konci krásne poďakovali.