Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Nadácia ŽSK

Volajte:
+421 905 941 080

Nadácia Žilinského samosprávneho kraja veľakrát pomohla ženám, ktoré navštívili naše poradenské centrum a boli v ťažkých životných situáciách, za čo z úprimného srdca ďakujeme. Dňa 24.09.2021 organizuje Benefičný koncert, na ktorý vás srdečne pozývame.