Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Oficiálne otvorenie poradenského centra

Volajte:
+421 905 941 080

Dňa 03.05.2016 bolo v Liptovskom Mikuláši oficiálne otvorené Poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím, zažívajúce násilie a ich deti. Pri tejto príležitosti slávnostne prestrihli pásku Peter Huťan, riaditeľ CSS ANIMA, Eva Gašperanová, poradkyňa pre granty EHP a Nórska z Nórskeho veľvyslanectva v SR a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Okrem nich sa otvorenia zúčastnili ďalší významní hostia v zastúpení ŽSK, Úradu vlády SR, MyMamy o. z., MsÚ Liptovský Mikuláš, UPSVR Liptovský Mikuláš, LNsP MUDr. I. Stodolu, Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš, OR PZ Liptovský Mikuláš. Po krátkych príhovoroch si prítomní prezreli priestory poradenského centra, oboznámili sa s jeho konkrétnymi službami a debatovali o možnostiach a formách vzájomnej spolupráce na pomoc ženám a ich deťom zažívajúcim násilie. Prítomní boli aj redaktori z TV LIPTOV a RTVS.
Centrum sociálnych služieb ANIMA spolu s partnerom MyMamy o. z. v septembri 2015 spustilo projekt s názvom Žiť bez strachu, ktorý potrvá do 30.04.2017. Činnosť poradenského centra však bude zachovaná aj po tomto termíne. Projekt je financovaný z projektového grantu v sume 85 257,- €, ktorý tvorí príspevok Nórskeho kráľovstva z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 85 % grantu a príspevok štátneho rozpočtu SR vo výške 15% grantu. Cieľom tohto projektu je vytvorenie nových služieb pre ženy ohrozené násilím, zažívajúce násilie a ich deti.
Z dôvodu bezpečnosti žien nie je adresa poradenského centra zverejnená, kontakt na poradenské centrum je k dispozícii na obecných úradoch a inštitúciách v meste Liptovský Mikuláš. Je zaručené bezpečie a rešpektovaná anonymita ženy.