Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

OPATRENIA SPOJENÉ S KORONAVÍRUSOM  (COVID-19,SARS-  CoV)

Volajte:
+421 905 941 080

OZNAM

CSS ANIMA vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku

a na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  oznamuje verejnosti, že:

-  sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ,

-  máme plán preventívnych opatrení,

-  máme spracovaný krízový plán, ktorý určuje postup v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19,SARS-  CoV)

- v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,

- činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.

 

 

V súvislosti s nariadením krízového štábu platí v CSS ANIMA až do odvolania

          ÚPLNÝ ZÁKAZ PRIJÍMANIA AMBULANTNÝCH KLIENTOV

 

Špecializované poradenstvo je poskytované:

- telefonicky na tel. čísle: +421 905 941 080

- mailovou formou: poradenskecentrumlm@gmail.com

 

Ďakujeme za pochopenie, ohľaduplnosť a rešpektovanie prijatých opatrení.

Ing. Peter Huťan, riaditeľ CSS ANIMA