Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Podporná skupina - podpora matiek s deťmi zažívajúcich násilie

Volajte:
+421 905 941 080

Dňa 06.12.2018 Liptovský Anjel n.f., podporil hmotnými darmi maminy, ktoré zažívali násilie a ich deti. Poďakovanie bolo veľmi čitateľné z ich šťastných  pohľadov, ktoré nebývajú také časté. Ď A K U J E M E !