Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Podporná skupina zameraná na ekonomickú gramotnosť

Volajte:
+421 905 941 080

Dňa 07.11.2018 sme sa venovali téme ekonomickej gramotnosti, predovšetkým rodinným financiám. Bližšie sme identifikovali rodinné príjmy a výdavky, prebrali riziká úverov a následné dôsedky, medzi ktoré patrí aj osobný bankrot.