Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Pomoc podporných skupín

Volajte:
+421 905 941 080

V priestoroch poradenského centra sú organizované stretnutia - podporné skupiny - so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi, kde prítomné vedú diskusie k rozličným témam, ako sú napr. formy násilia, dynamika násilia, fázy násilia, sebapoznanie, vyjadrovanie pocitov, citová blízkosť, vzťahy v rodine a iné.