Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Potravinová pomoc z Nadácie Žilinského samosprávneho kraja

Volajte:
+421 905 941 080

Z úprimného srdca ďakujeme. Potraviny využijeme na našich spoločných stretnutiach, kde popri pečení, varení, neformálne preberieme vážne témy.