Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

PREDVIANOČNÉ DOBROTY

Volajte:
+421 905 941 080

Naše detičky a maminky dostali od Aďky a jej maminky veľa sladkých dobrôt, za čo im veľmi pekne ďakujú. Je krásne robiť radosť iným.

Galéria: