Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Preventívne aktivity na školách

Volajte:
+421 905 941 080

Pracovníčky poradenského centra realizujú aj aktivity zamerané na prevenciu násilia. V rámci týchto aktivít realizujú stretnutia so študentmi stredných škôl a základných škôl. Besedy so študentmi na tému domáce násilie, agresivita v rodine, možnosť ochrany prebiehajú v školskom prostredí s využitím zážitkových, diskusných a iných techník.