Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Priestory pred rekonštrukciou

Volajte:
+421 905 941 080

Centrum sociálnych služieb ANIMA sa rozhodlo pre svoju novoposkytovanú službu v Poradenskom centre pre ženy ohrozené násilím, zažívajúce násilie a ich deti zrekonštruovať nevyužívané priestory vhodnej budovy v Liptovskom Mikuláši.