Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Spomienky na leto

Volajte:
+421 905 941 080

Deň plný hier a šantenia detí, maminy si zatiaľ vypili pohár limonády. Aktivitu zabezpečil anonimný darca. Ď A K U J E M E !!!