Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Stretnutie poradcov ŽSK

Volajte:
+421 905 941 080

V priestoroch poradenského centra sa uskutočnilo pracovné stretnutie poradcov ŽSK.