Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Uvoľnenie opatrení spojených s koronavírusom (COVID - 19, SARS - COV)

Volajte:
+421 905 941 080

Oznamujeme Vám, že poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím a prežívajúce násilie a ich deti, je dňom 15.06.2020 znova otvorené pre ambulantné klientky.