Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Vďaka všetkým darcom, čo nechceli byť menovaní.

Volajte:
+421 905 941 080

Naše veľké poďakovanie patrí všetkým darcom, ktorí nechceli byť menovaní, no niektorým  našim maminám okrásnia Vianočné sviatky darčekami. Ešte raz: " Z úprimného srdca ďakujeme!"