Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Vianočné sviatky 2020

Volajte:
+421 905 941 080

Prajeme všetkým ľuďom dobrej vôle nádherné Vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2021 a v ňom veľa lásky a menej utrpenia.