Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Vyslovujeme úprimnú a srdečnú vďaku ľuďom dobrej vôle - Vianoce 2022

Volajte:
+421 905 941 080

Hlavne dlhoročnej pomoci od JF con, Martin Devečka, ARCH Caffe a NILIO BREWERY. Veľmi si to vážime!