Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Vzdelávanie pracovníčok

Volajte:
+421 905 941 080

V rámci odbornej prípravy sa pracovníčky poradenského centra zúčastňovali na základnom tréningu pre profesionálky poskytujúce pomoc v poradenskom centre. Školenie sa striedavo realizovalo v priestoroch poradenského centra v Liptovskom Mikuláši a v Bezpečnom ženskom dome v Prešove pod vedením odborníčok z MyMamy, o. z.