Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Záverečná konferencia poradenského centra

Volajte:
+421 905 941 080

Dňa 26.04.2017 sa v priestoroch Hotela Klar v Liptovskom Mikuláši konala záverečná konferencia projektu DGV03007 Žiť bez strachu.

Program konferencie bol bohatý. Po oficiálnom otvorení Ing. Huťanom, riaditeľom CSS ANIMA, sa slova ujala Mgr. Pauková, riaditeľka odb. sociálnych vecí Úradu ŽSK. Po nich nasledovali zaujímavé a na informácie bohaté príspevky Mgr. Fuchsovej a Mgr. Sejkovej z MyMamy o. z., Ing. Mgr. Kuruca z Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie, PhDr. Húskovej z o. z. Brieždenie a Mgr. Poliakovej z poradenského centra CSS ANIMA. Prítomní boli aj zástupcovia ZpS a DSS D. Kubín, OR PZ L. Mikuláš, SPODaSK UPSVaR L. Mikuláš, odb. sociálneho MsÚ L. Mikuláš, WIS L. Mikuláš, Úradu vlády SR a Úradu ŽSK.