Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Naše Aktivity

Volajte:
+421 905 941 080

Preventívne aktivity na školách

19. apríl 2018

Pracovníčky poradenského centra realizujú aj aktivity zamerané na prevenciu násilia. V rámci týchto aktivít realizujú stretnutia so študentmi stredných škôl a základných škôl. Besedy so študentmi na tému domáce násilie, agresivita v rodine, možnosť ochrany prebiehajú v školskom prostredí s využitím zážitkových, diskusných a iných techník.

Rekonštrukcia priestorov

19. apríl 2018

Rekonštruované boli dve miestnosti na prvom poschodí. Z dôvodu nevyhovujúcich svetelných podmienok boli zväčšené pôvodné okná, vybudovaná kúpeľňa so sprchou a toaletou, bola pristavená krytá terasa a položené nové podlahy.

Sieťovacie stretnutia

19. apríl 2018

Pracovníčky poradenského centra realizovali niekoľko osobných stretnutí priamo v poradenskom centre alebo v teréne s výchovnými poradcami škôl, s pracovníkmi obecných úradov, mestských úradov, komunitných centier, odd. SPODaSK UPSVaR a iných inštitúcií, na ktorých preberali možnosti spolupráce a pomoci dotknutým ženám.

Priestory pred rekonštrukciou

19. apríl 2018

Centrum sociálnych služieb ANIMA sa rozhodlo pre svoju novoposkytovanú službu v Poradenskom centre pre ženy ohrozené násilím, zažívajúce násilie a ich deti zrekonštruovať nevyužívané priestory vhodnej budovy v Liptovskom Mikuláši.

Stránky