Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Naše Aktivity

Volajte:
+421 905 941 080

MIKULÁŠ

06. december 2018

Dňa 06.12.2018 sme v spolupráci so zariadením núdzového bývania pozvali k našim deťom Mikuláša. Deti prednášali, spievali, aby si sladkú odmenu zaslúžili a na konci krásne poďakovali.

Podporná skupina - podpora matiek s deťmi zažívajúcich násilie

06. december 2018

Dňa 06.12.2018 Liptovský Anjel n.f., podporil hmotnými darmi maminy, ktoré zažívali násilie a ich deti. Poďakovanie bolo veľmi čitateľné z ich šťastných  pohľadov, ktoré nebývajú také časté. Ď A K U J E M E !

Podporná skupina zameraná na ekonomickú gramotnosť

03. december 2018

Dňa 07.11.2018 sme sa venovali téme ekonomickej gramotnosti, predovšetkým rodinným financiám. Bližšie sme identifikovali rodinné príjmy a výdavky, prebrali riziká úverov a následné dôsedky, medzi ktoré patrí aj osobný bankrot.

Záverečná konferencia poradenského centra

19. apríl 2018

Dňa 26.04.2017 sa v priestoroch Hotela Klar v Liptovskom Mikuláši konala záverečná konferencia projektu DGV03007 Žiť bez strachu.

Vzdelávanie pracovníčok

19. apríl 2018

V rámci odbornej prípravy sa pracovníčky poradenského centra zúčastňovali na základnom tréningu pre profesionálky poskytujúce pomoc v poradenskom centre. Školenie sa striedavo realizovalo v priestoroch poradenského centra v Liptovskom Mikuláši a v Bezpečnom ženskom dome v Prešove pod vedením odborníčok z MyMamy, o. z.

Stretnutie poradcov ŽSK

19. apríl 2018

V priestoroch poradenského centra sa uskutočnilo pracovné stretnutie poradcov ŽSK.

Oficiálne otvorenie poradenského centra

19. apríl 2018

Dňa 03.05.2016 bolo v Liptovskom Mikuláši oficiálne otvorené Poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím, zažívajúce násilie a ich deti. Pri tejto príležitosti slávnostne prestrihli pásku Peter Huťan, riaditeľ CSS ANIMA, Eva Gašperanová, poradkyňa pre granty EHP a Nórska z Nórskeho veľvyslanectva v SR a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Pomoc podporných skupín

19. apríl 2018

V priestoroch poradenského centra sú organizované stretnutia - podporné skupiny - so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi, kde prítomné vedú diskusie k rozličným témam, ako sú napr. formy násilia, dynamika násilia, fázy násilia, sebapoznanie, vyjadrovanie pocitov, citová blízkosť, vzťahy v rodine a iné.

Stránky