Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Naše Aktivity

Volajte:
+421 905 941 080

Podporná skupina - príprava Vianoc

12. december 2018

Dňa 12.12.2018 sme si spoločne sadli za pracovný stôl a pustili sa do zhotovovania vianočnej výzdoby. Medzi maminami aj deťmi sálala príjemná energia. Priestorom sa niesli vianočné koledy, ktoré umocnili úžasnú atmosféru dnešného poobedia.

MIKULÁŠ

06. december 2018

Dňa 06.12.2018 sme v spolupráci so zariadením núdzového bývania pozvali k našim deťom Mikuláša. Deti prednášali, spievali, aby si sladkú odmenu zaslúžili a na konci krásne poďakovali.

Podporná skupina - podpora matiek s deťmi zažívajúcich násilie

06. december 2018

Dňa 06.12.2018 Liptovský Anjel n.f., podporil hmotnými darmi maminy, ktoré zažívali násilie a ich deti. Poďakovanie bolo veľmi čitateľné z ich šťastných  pohľadov, ktoré nebývajú také časté. Ď A K U J E M E !

Podporná skupina zameraná na ekonomickú gramotnosť

03. december 2018

Dňa 07.11.2018 sme sa venovali téme ekonomickej gramotnosti, predovšetkým rodinným financiám. Bližšie sme identifikovali rodinné príjmy a výdavky, prebrali riziká úverov a následné dôsedky, medzi ktoré patrí aj osobný bankrot.

Záverečná konferencia poradenského centra

19. apríl 2018

Dňa 26.04.2017 sa v priestoroch Hotela Klar v Liptovskom Mikuláši konala záverečná konferencia projektu DGV03007 Žiť bez strachu.

Vzdelávanie pracovníčok

19. apríl 2018

V rámci odbornej prípravy sa pracovníčky poradenského centra zúčastňovali na základnom tréningu pre profesionálky poskytujúce pomoc v poradenskom centre. Školenie sa striedavo realizovalo v priestoroch poradenského centra v Liptovskom Mikuláši a v Bezpečnom ženskom dome v Prešove pod vedením odborníčok z MyMamy, o. z.

Stretnutie poradcov ŽSK

19. apríl 2018

V priestoroch poradenského centra sa uskutočnilo pracovné stretnutie poradcov ŽSK.

Oficiálne otvorenie poradenského centra

19. apríl 2018

Dňa 03.05.2016 bolo v Liptovskom Mikuláši oficiálne otvorené Poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím, zažívajúce násilie a ich deti. Pri tejto príležitosti slávnostne prestrihli pásku Peter Huťan, riaditeľ CSS ANIMA, Eva Gašperanová, poradkyňa pre granty EHP a Nórska z Nórskeho veľvyslanectva v SR a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Stránky