Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Naše Aktivity

Volajte:
+421 905 941 080

Sladké dobroty od Martina Devečku pre ženy a deti ohrozené násilím.

06. apríl 2021

Ďakujeme za úžasný, sladký zážitok v podobe originálnych veľkonočných koláčikov. Boli také krásne, že ich bolo škoda zjesť a zároveň také lahodné, že by bola škoda ich nezjesť :-).

 

"Srdečne Ď A K U J E M E !"

Klientky ohrozené násilím a ich deti. 

DM drogerie markt - poďakovanie za poskytnutý dar

01. apríl 2021

Dňa 31. marca 2021 dievčatá z DM DROGERIE MARKT, Kamenné pole v Liptovskom Mikuláši, obdarovali ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie a ich deti. Za krásne darčeky im z úprimného srdca ďakujeme. 

Arch Caffe, Nilio Brewery - Výťažok z Benefičného punča 17.12.2020

05. február 2021

ARCH Caffe už tretí rok prispelo krásnou čiastkou na pomoc ženám ohrozeným násilím, zažívajúcim násilie a ich deťom. Z úprimného srdca im za ich šľachetný čin ďakujeme, obzvlášť v dobe, ktorá je pre "gastro" veľmi ťažká. 

Vyslovujeme úprimné, ľudské: "Ď A K U J E M E !"

Vďaka všetkým darcom, čo nechceli byť menovaní.

18. december 2020

Naše veľké poďakovanie patrí všetkým darcom, ktorí nechceli byť menovaní, no niektorým  našim maminám okrásnia Vianočné sviatky darčekami. Ešte raz: " Z úprimného srdca ďakujeme!"

Vianočné sviatky 2020

18. december 2020

Prajeme všetkým ľuďom dobrej vôle nádherné Vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2021 a v ňom veľa lásky a menej utrpenia.

Potravinová pomoc z Nadácie Žilinského samosprávneho kraja

23. november 2020

Z úprimného srdca ďakujeme. Potraviny využijeme na našich spoločných stretnutiach, kde popri pečení, varení, neformálne preberieme vážne témy.

Komunitná nadácia Liptov - potravinová pomoc

29. október 2020

Dňa 22. októbra 2020 nám Komunitná nadácia Liptov poskytla potravinovú pomoc pre naše klientky  a ich deti. Túto pomoc si veľmi vážime a z úprimného srdca ďakujeme. Klienti a pracovníci CSS ANIMA.

Uvoľnenie opatrení spojených s koronavírusom (COVID - 19, SARS - COV)

16. jún 2020

Oznamujeme Vám, že poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím a prežívajúce násilie a ich deti, je dňom 15.06.2020 znova otvorené pre ambulantné klientky.

Stránky