Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Naše Aktivity

Volajte:
+421 905 941 080

Arch Caffe, Nilio Brewery - Výťažok z Benefičného punča 17.12.2020

05. február 2021

ARCH Caffe už tretí rok prispelo krásnou čiastkou na pomoc ženám ohrozeným násilím, zažívajúcim násilie a ich deťom. Z úprimného srdca im za ich šľachetný čin ďakujeme, obzvlášť v dobe, ktorá je pre "gastro" veľmi ťažká. 

Vyslovujeme úprimné, ľudské: "Ď A K U J E M E !"

Vďaka všetkým darcom, čo nechceli byť menovaní.

18. december 2020

Naše veľké poďakovanie patrí všetkým darcom, ktorí nechceli byť menovaní, no niektorým  našim maminám okrásnia Vianočné sviatky darčekami. Ešte raz: " Z úprimného srdca ďakujeme!"

Vianočné sviatky 2020

18. december 2020

Prajeme všetkým ľuďom dobrej vôle nádherné Vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2021 a v ňom veľa lásky a menej utrpenia.

Potravinová pomoc z Nadácie Žilinského samosprávneho kraja

23. november 2020

Z úprimného srdca ďakujeme. Potraviny využijeme na našich spoločných stretnutiach, kde popri pečení, varení, neformálne preberieme vážne témy.

Komunitná nadácia Liptov - potravinová pomoc

29. október 2020

Dňa 22. októbra 2020 nám Komunitná nadácia Liptov poskytla potravinovú pomoc pre naše klientky  a ich deti. Túto pomoc si veľmi vážime a z úprimného srdca ďakujeme. Klienti a pracovníci CSS ANIMA.

Uvoľnenie opatrení spojených s koronavírusom (COVID - 19, SARS - COV)

16. jún 2020

Oznamujeme Vám, že poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím a prežívajúce násilie a ich deti, je dňom 15.06.2020 znova otvorené pre ambulantné klientky.

OPATRENIA SPOJENÉ S KORONAVÍRUSOM  (COVID-19,SARS-  CoV)

13. marec 2020

OZNAM

CSS ANIMA vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku

a na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  oznamuje verejnosti, že:

-  sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ,

-  máme plán preventívnych opatrení,

19.08.2019 - ZOO BOJNICE

11. október 2019

Odvoz do Bojníc bol zabezpečený dvoma autami (jedno 9 – miestne a jedno 5 – miestne). Cesta prebehla pokojne. Návštevu ZOO absolvovali štyria odborní pracovníci, dve maminy a sedem detí. Národná zoologická záhrada Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku. Pre verejnosť bola otvorená 1. apríla 1955.

Stránky